Welke eindbestemming voor hoogactief en/of langlevend afval? 

Hoogactief en/of langlevend afval blijft gedurende honderdduizenden jaren radioactief en gevaarlijk voor mens en milieu. Het is dus essentieel dat er een beheeroplossing voor de heel lange termijn uitgewerkt wordt. Met de kennis van vandaag wordt diepe of geologische berging wereldwijd beschouwd als de enige manier om dit radioactieve afval, vaak nucleair afval of kernafval genoemd, gedurende zo’n lange periode veilig af te zonderen. 

Ontdek hoe een diepe bergingsinstallatie voor hoogactief en/of langlevend afval eruit kan zien.

“Het bergen van radioactief afval is niet alleen een technische of wetenschappelijk uitdaging. De maatschappelijke uitdaging is even groot.”

Marc Demarche
Directeur-generaal NIRAS

Ook België koos, net zoals alle landen die een beleid hebben voor het langetermijnbeheer van dit type afval, voor diepe berging. Om de hoofdlijnen te bepalen van het besluitvormingsproces dat de uitvoering van diepe berging zal begeleiden en om diepe berging in België te bevestigen of wijzigen als een veilige beheeroplossing wordt in 2023 een breed maatschappelijk debat georganiseerd. NIRAS, verantwoordelijk voor het veilige beheer van radioactief afval in ons land, wil graag iedereen in alle openheid informeren over diepe berging. Dat doen we onder andere via deze website. 

Radioactief afval

Waar komt het radioactieve afval vandaan en over welke hoeveelheden spreken we? Hoe wordt het afval beheerd en waar wordt het opgeslagen? Wat gebeurt er met de verbruikte splijtstoffen en waarom worden ze niet als radioactief afval beschouwd? 

Diepe berging

Hoe werkt diepe of geologische berging en hoe ziet zo’n bergingsinstallatie eruit? Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd? Kan het afval er terug uitgehaald worden? Wat maakt klei in ons land geschikt als gastgesteente? Wat met aardbevingen en klimaatveranderingen?

Onderzoek

Wat is het doel van het onderzoek naar diepe berging en wie voert het? Waarom werd er een ondergronds laboratorium gebouwd in ons land en welke experimenten vinden er plaats? Waarom is er ook onderzoek naar ethische en maatschappelijke aspecten nodig?

Internationale situatie

Is er een internationale consensus rond het beheer van radioactief afval op lange termijn? Hoe kijken andere landen naar diepe berging en waar staan zij in hun beslissingsproces? Bestaan er al diepe bergingsinstallaties?

Andere opties

Waarom laten we het radioactieve afval niet aan de oppervlakte? Kan het afval in zee geborgen of de ruimte ingestuurd worden? Kunnen we met andere landen een bergingsinstallatie delen? Kan een nieuwe technologie zoals transmutatie een rol spelen?

Financiering

Hoeveel zou een diepe bergingsinstallatie kosten? Wie berekent de kostprijs en op welke basis? Wie zal de kosten voor diepe berging betalen en wie controleert of er voldoende provisies worden aangelegd? Hoe wordt het afvalbeheer en het onderzoek gefinancierd? 

Wettelijk kader

Wat zegt het (inter)nationale wettelijke kader over het beheer van radioactief afval? Wat is er al beslist en welke stappen zijn er al genomen in ons land? Waarom wordt er een maatschappelijk debat georganiseerd en wat gebeurt erna?

Over NIRAS

Wat zijn de opdrachten van NIRAS? Hoe wordt het radioactieve afval op korte en op lange termijn beheerd? Waarom is participatie essentieel voor de berging van radioactief afval? Hoe zit het met het oppervlaktebergingsproject in Dessel?

ONDRAF/NIRAS (2013). ONDRAF/NIRAS Research, Development and Demonstration Plan for the geological disposal of high-level and/or radioactive waste including irradiated fuel if considered as waste. State-of-the-art report as of December 2012. Category B&C. Technical Report NIROND-TR 2012
OO&D-plan voor de diepe berging van B&C-afval in weinig verharde klei.
ONDRAF/NIRAS (2019). Societal and ethical aspects of SFC 1. Technical Report NIROND-TR 2019-05E.
Ethische en maatschappelijke aspecten van het beheer van radioactief afval van categorie B&C.
ONDRAF/NIRAS (2020k). Evaluation of the Overnight Cost of Geological Disposal of Category B&C Waste – Costing 2020. Category B&C. Technical Report NIROND-TR 2020-01 E.
Beoordeling van de kosten van diepe berging om tarieven op te stellen voor het langetermijnbeheer van kernafval (2020).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg ons op de voet